Договір публічної оферти

Співтовариство публікує Договір, який визначає порядок доступу до сайту Персональний Календарь – правильний час для ваших точних дій в BazooCalendar (далі – Сайт).

Договір є договором приєднання для будь-якої особи (Користувача), що використовує Сайт. Співтовариство пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Користувач), яка акцептує цю оферту, здійснює оплату послуг ФОП Колесник І.А. щодо платної доставки інформації за допомогою сайту https://bazoo.app, відповідно до умов цієї публічної оферти. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно. Оплата послуг Користувачем є акцептом оферти.

1. Визначення

Сайт - сукупність розміщених у мережі Інтернет web-сторінок, об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://bazoo.app і його піддоменів (і / або інших доменів, які можуть для цього використовуватися Співтовариством час від часу). Стартова сторінка Сайту, за допомогою якої може бути здійснений доступ до решти web-сторінок Сайту, розміщена в мережі Інтернет за адресою https://bazoo.app (або іншою адресою, про який може бути повідомлено Співтовариством). Через Сайт здійснюється доступ користувачів до Сервісу.

Сервіс - комплекс програмного забезпечення https://bazoo.app розташований на Сайті, а також Бот, призначений для передачі Користувачу інформації з сайту через месенджери. Мета Сервісу - розрахунок сприятливості для Користувача періодів року, місяця, дня і години, на основі китайських традиційних практик Ба Цзи і Ци Мень Дунь Цзя. Сервіси Користувач отримує у вигляді Послуг.

Послуги: надання Користувачам доступу до Сайту і Сервісу, використання індивідуальних розрахунків сприятливості років, місяців, днів і годин, на умовах, визначених цією Угодою. Послуги можуть бути надані Співтовариством Користувачеві тільки під час використання Користувачем Сервісу.

Додаткові Платні послуги (далі: «Платні Послуги») - надання Користувачеві додаткових спеціальних можливостей Сайту за плату, на умовах, визначених цією Угодою. Дані послуги не є обов'язковими і надаються за бажанням, запитом Користувача. Платні Послуги також надаються Співтовариством тільки під час використання Користувачем Сервісу. Використання Платних Послуг допускається тільки після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністратором процедурою.

Співтовариство - ФОП Колесник І.А. і довірені особи, що мають спільні інтереси в сфері поширення методик китайської метафізики.

Договір - цей Договір про надання доступу до матеріалів Сайту.

Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ті років, яка здійснює і має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет, а також пройшла процедуру реєстрації, зареєструвала індивідуальний логін і / або пароль і користується Сервісом Сайту.

Аккаунт Користувача (Аккаунт) - обліковий запис Користувача, створений при першій реєстрації Користувача на Сайті, що дозволяє ідентифікувати (авторизувати) кожного Користувача в тому числі через його аккаунт в соціальних мережах або месенджерах Facebook Messenger і Telegram.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автопродовження підписки - сервіс автоматичного продовження Підписки.

День - період часу тривалістю двадцять чотири години, відлік часу починається з 23.00 і закінчується в 22.59 наступного дня, за місцевим часом користувача.

Місяць - період часу тривалістю тридцять днів.

Рік - період часу тривалістю триста шістдесят днів.

Платіжна система - фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який бере участь в розрахунках між Товариством та Користувачем.

2. Предмет угоди

 • Угода регулює відносини між Сторонами, що виникають в процесі використання Користувачем Сайту, Сервісу і надання Співтовариством Послуг.

 • Відносини Сторін можуть бути додатково врегульовані окремими документами і угодами, які регулюють використання відповідного Сервісу і / або надання Послуг Користувачу. Застосування таких додаткових документів і угод не скасовує дію цієї Угоди.

 • Ця угода може змінюватися, доповнюватися Співтовариством без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Будь-які зміни вступають в силу відразу після публікації зміненій редакції Угоди на Сайті за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://bazoo.app

 • Співтовариство надає доступ до Сайту (Сервісу, Послуг, Платним Послуг) необмеженому колу осіб, на умовах цієї Угоди.

 • Користувач усвідомлює, що основна мета Послуг і Платних Послуг полягає в наданні Співтовариством Користувачеві інформації про сприятливість періодів часу: років, місяців днів та годин, розрахованих на основі китайських традиційних практик Ба Цзи і Ци Мень Дунь Цзя через Сервіс і Бота.

 • Користувач усвідомлює, що методики надання Послуг і Платних Послуг засновані на китайських традиційних практиках Ба Цзи і Ци Мень Дунь Цзя і надаваємий Співтовариством список «сприятливості періодів часу» на рік, місяць, день або годину є лише рекомендаційним і не може бути єдиною основою для прийняття життєвих або бізнес рішень.

 • Користувач усвідомлює, що китайські метафізичні техніки, частиною яких є традиційні практики Ба Цзи і Ци Мень Дунь Цзя не є науковим знанням і не можуть бути підтверджені або спростовані з використанням будь-яких сучасних наукових методів.

 • Співтовариство жодним чином не гарантує Користувачеві, що справи, розпочаті або здійснені в день або годину, рекомендовані на Сайті або передані у вигляді Послуг або Платних Послуг, обов'язково принесуть Користувачеві позитивний результат, оскільки на це впливають і інші зовнішні обставини, (не відомі Співтовариству без спілкування з Користувачем).

 • У своєму особистому кабінеті Користувачеві доступна інформація щодо користувача, фінансової історії, строку дії підписки, можливості зміни паролю чи заміни платіжної картки при підписці на Сервіс. Цей перелік не є вичерпним та може змінюватись.

 • Оплата послуг Співтовариства проводиться Користувачем на умовах 100% передоплати за допомогою Платіжних систем, що визначені на сторінці https://bazoo.app/uk/payments

 • Співтовариство попереджає Користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (при їх наявності), надаючи свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про дані комісіях і збори (при їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Співтовариством. Користувач, який скористався послугами Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

 • Вартість тарифних пакетів визначено за посиланням https://bazoo.app.

 • Співтовариство має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення тарифних пакетів, розміри тарифів тощо шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на Сайті.

 • Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на Сайті таких зміни.

Відмова від послуг після оплати є неможливою.

3. Права та обов’язки сторін

У відповідності до цієї угоди Користувач має право:

 • Використовувати Сайт та Сервіс тільки в особистих, некомерційних цілях.

 • Користуватися всіма Сервісами, Ресурсами, Послугами (включаючи Платні Послуги), котрі надаються Співтовариством.

 • При необхідності скористатися технічною підтримкою сайту, звернутися з питань, які виникають, до Співтовариства, через контактні дані або форму зворотного зв'язку.

3.2. Обов'язки Користувача

 • Вказувати достовірну інформацію (для отримання достовірних розрахунків) при реєстрації на сайті та під час створення Акаунта.

 • Самостійно приймати всі необхідні заходи, щоб забезпечити ефективну безпеку особистого облікового запису. Не надавати до нього доступ третім особам.

 • При необхідності, на вимогу Співтовариства, надавати підтвердження своїх персональних даних зазначених на сайті в момент проходження реєстрації.

 • Виконувати вказівки Співтовариства в межах використання даного Сайту.

 • Не порушувати права авторської та інтелектуальної власності Співтовариства, які знаходяться на його Сайті.

 • Дотримуватися всі без обмежень умови цієї Угоди.

 • Щоб уникнути виникнення спірних питань, Користувач зобов'язується самостійно здійснювати перевірку оновлень тексту Угоди на Сайті, де вони знаходяться у вільному доступі, як зазначено в пункті 2.3. У разі невиконання перевірки оновлень тексту Угоди з боку Користувача, даний факт не може служити підставою для відмови від виконання взятих на себе зобов'язань. Подальше використання Користувачем Сайту і Сервісу після внесення подібних змін означає згоду Користувача з ними.

3.3. Користувач не має права:

 • Використовувати помилки Сайту, несанкціоновано отримувати доступ до загальної бази даних, комп'ютерної системи, змінювати програмний код.

 • Користувачу забороняється використовувати шкідливі програми, здатні завдати шкоди Сайту. При виявленні таких і подібних порушень, Співтовариство має право застосувати до Користувача штрафні санкції, включаючи заборону доступу до Сайту і видалення Аккаунта.

 • Займатися шахрайством та іншими протиправними діями.

 • Рекламувати що-небудь без письмового дозволу Співтовариства.

 • Проводити антирекламу Сайту, в тому числі за його межами.

Користувач погоджується, що його права і обов'язки можуть бути змінені / доповнені Співтовариством, про що йому повідомляється за контактними даними, вказаними при реєстрації (або на сайті)

3.4. Права Співтовариства:

 • У будь-який час, на свій розсуд, в односторонньому порядку без попереднього повідомлення користувачів, розширити, змінити, припинити, обмежити надання Послуг, а так само і Платних Послуг.

 • Управляти Послугами, Сервісами і іншими процесами, і Сайтом виключно на свій розсуд. Призупиняти, змінювати хід роботи, дизайн, стиль Сайту, набір Послуг і Платних Послуг, не повідомляючи попередньо Користувача.

 • Застосовувати до Користувача санкції в разі виявлення порушень цієї Угоди або правил користування сайтом. Співтовариство має право обмежити або припинити надання послуг, а також доступ такого Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Сайту (блокувати авторизацію і / або IP-адреси) для користувача в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. При цьому невикористаний залишок грошових коштів за період, що залишився, не повертається Користувачеві.

 • Видаляти / змінювати інформацію Користувача, розміщену на Сайті, за письмовим зверненням Користувача.

 • Відстежувати, зберігати таку нормативну і статистичну інформацію про Користувача, розпоряджатися нею відповідно до Політики Конфіденційності Сайту.

 • Розсилати Користувачам в месенджер через Бота технічну, рекламну та іншу інформацію, що стосується Сайту, Послуг, Платних Послуг і іншу на теми, пов'язані з тематикою сайту і китайської метафізикою.

 • Інформувати, попереджати, робити зауваження, повідомляти Користувача в разі недотримання / порушення умов цієї Угоди. Всі вказівки Співтовариства повинні неухильно виконуватися.

 • Приймати законні заходи для захисту своєї інтелектуальної, авторської власності.

 • Модифікувати, змінювати, доповнювати Сайт на свій розсуд, не попереджаючи заздалегідь Користувача.

 • Бездіяльність Співтовариства на порушення Користувачем цієї Угоди, не виключають застосування їм штрафних санкцій пізніше.

3.5. Обов'язки Співтовариства

Будучи стороною Угоди, Співтовариство зобов'язане:

 • Забезпечити можливість отримання Користувачем Послуг Співтовариства всередині даного Сайту (включаючи отримання Платних послуг).

 • Вести облік коштів, внесених Користувачем в оплату Платних Послуг.

 • Обслуговувати Сайт та Сервіс, забезпечуючи їх функціонування. Даний розділ не виключає можливості помилок і виходу з ладу Сайту, Сервісу, їх апаратно-програмного комплексу, що не тягне за собою відповідальності Співтовариства.

 • Відповідати на запитання користувачів, при виникненні питань, спірних ситуацій, вживати заходів до їх врегулювання.

 • Співтовариство не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збої в енергетичних або телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і т. п.), страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Співтовариством умов Договору і непідконтрольні Співтовариству.

Співтовариство також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті: протиправних дій користувачів; неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту; збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту, в тому числі пов'язаних з діями третіх осіб; відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або недостатньої швидкості інтернет-з'єднань між сервером Користувача і сервером Сайту; інших випадків, пов'язаних з діями / бездіяльністю третіх осіб, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням глобальної мережі Інтернет та / або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Договору тощо.

Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Договору, вирішуються шляхом переговорів.

4. Реквізити Співтовариства

ФОП Колєснік І.А.; ИНН 2269406494; фактична адреса: Київ, БЦ Парус, оф 910; телефон +380956949888; адреса поштової скриньки: [email protected]; інформаційний сайт http://www.kolesnik.ua